Vad är rehab?

Rehab som du kan köpa från Snorbilligt.se, men är också processen för konsolidering av målen för terapi är inte väl kännetecknas områdets exklusiva professionella, det är ett förslag till aktivering av multi-professionella och tvärvetenskapliga, bestående av en uppsättning åtgärder som hjälper personer med funktionshinder är sannolikt att uppleva, funktionshinder för att uppnå och upprätthålla optimal funktion (fysisk, sensorisk, intellektuell, psykologisk och social) i deras interaktion med sin miljö, genom att tillhandahålla de verktyg de behöver för att uppnå självständighet och självbestämmande.

Ibland görs en åtskillnad mellan habilitering-som syftar till att hjälpa dem med medfödda eller förvärvade funktionshinder i tidig barndom att utveckla sin maximala funktionalitet – och rehabilitering, där de som har haft funktionella förluster hjälper till att återfå dem. Köp Rehab på Snorbilligt!

Navigation