Att införa bundna bredband riktade till konsumenter med smartphones

Boosty har blivit den första bundna bredbandsleverantören att inrikta sig på konsumentmarknaden med en innovativ lösning med hjälp av smartphones. Vi hoppas att detta markerar början på en rad prisvärda konsumentbindningslösningar som blir tillgängliga i Storbritannien.

Den nya produkten, som kallas Boosty, binder en enda ADSL bredband med en mobil bredbandsanslutning via en smartphone. Det innebär att en andra ADSL-anslutning inte krävs, med tjänsten som använder 4G eller 3G mobil dataanslutning som många konsumenter redan har på sin smartphone.

Över två tredjedelar av människor i Storbritannien äger nu en smartphone enligt Ofcom, med många smartphone-tariffer som erbjuder en 3G eller 4G mobildatabidrag som kan användas av Boosty-tjänsten. Mobiloperatörer erbjuder en rad mobila dataalternativ, med en månatlig databidrag vanligtvis upp till ca 20 GB per månad. 3 erbjuder också alternativ med obegränsade månatliga data utsläppsrätter.

Efter år av relativt dåliga investeringar i 3G-nät omfattar mobiloperatörerna möjligheterna med höghastighets 4G (LTE) – tjänster. Mobiloperatörer håller för närvarande på att snabbt rulla ut sina 4G-nät och syftade till att uppnå 98% brittisk befolkningstäckning i slutet av 2015. Däremot nådde fasta bredbandstjänster för supersnabbt bredband endast 90% av de brittiska lokalerna i April 2016. Det innebär att 4G-nät på vissa områden kan leverera mycket snabbare bredbandshastigheter än fasta ADSL-nät. På dessa områden är Boosty meningsfullt.

Navigation